• Esta Verzer

ההמלצה של אסטה

Updated: May 4

ההתפתחות במגמות היצירה העצמית של תוכן דיגיטלי ושיתופו בסביבות המקוונות הביאו ליצירת משאבי למידה פתוחים Educational Open: OER Resources

כיום ניתן למצוא מאגרים רבים של תוכן לימודי פתוח, ביניהם גם MERLOT. ראשי התיבות MERLOT מייצגים משאב חינוכי מולטימדיה ללמידה והוראה מקוונת. זהו בסיס ידע משותף של חומרי למידה הן למורים והן לתלמידים. קונסורציום בינלאומי של מוסדות השותפים למערכת. המאגר מכיל את אחד האוספים הגדולים ביותר של ספרי לימוד פתוחים באמצעות פרויקט ספרי הלימוד הפתוחים. תכונות החיפוש החזקות בפלטפורמה אמורות לעזור לכם להגיע לחומר ההוראה הנכון, בין אם מדובר בגיליונות עבודה בחינם למורים או בתוכניות שיעורים . ישנם ממשקים לחיפוש בסיסי ומתקדם עם אופציות רבות לסינון כולל על פי תחום מחקר, סוגי חומרים, קהלי יעד, פורמט, סוג רישיון, איכות חומרים, פלטפורמת מובייל ועוד.

לאתר מקושרים גם מאגרים בעברית כמו פרויקט מאו"ר – מאגר אובייקטי-למידה ברשת, מרכז למדיה דיגיטלית- ספריית אוניברסיטת חיפה .

מומלץ להירשם (חינם) למאגר. הרישום מאפשר יצירת אתר פרטי, הוספת חומרים ויצירת אוסף פרטי, יצרית תרגילים לשימוש בכיתה או בקורס המבוסס על חומרים מאוסף MERLOT, להיות מבקר עמיתים בתחום שלך.5 views