• Esta Verzer

המלצתה של מיכל כץ-שמשי


בשנתיים האחרונות העולם חווה טלטלה שהשפיעה על תחומים רבים בחיינו. תקופה מאתגרת זו באה לידי ביטוי גם בתחום האומנות ובפרט בעולם האיור.

מגפת הקורונה היוותה כר פורה ורב-גווני למאיירים והצמיחה תפיסות עולם ייחודיות על המגיפה עצמה ונושאים אחרים חשובים ומאתגרים שקיימים בחברה האנושית.

נדמה כי המאיירים נדרשו ביתר שאת למקוריות, תעוזה ודמיון שנתנו לאיורים שלהם כוח אמוציונאלי עז שהוביל את הצופה למפגש אינטלקטואלי מסקרן ובלתי אמצעי.

גם השתלטותם המסיבית של האמצעים הטכנולוגיים על חיינו בתקופה זו אפשרו לנו הצופים להיחשף למאיירים מגזעים שונים ולאומים שונים שמייצגים פסיפס תרבותי ססגוני של החברה האנושית כולה.

אמצעים אלו גם הובילו לצמיחתם של מודלים כלכליים ישירים עבור מאיירים - התגברות הסחר בפלטפורמות האלקטרוניות ותירגוט צרכנים פוטנציאלים דרך הרשתות החברתיות סייעו להם למכור את מרכולתם ביתר קלות ורווח.

אומנות האיור הפכה לנגישה יותר עת אמנים רבים הדפיסו את איוריהם על מוצרי צריכה ומותרות, וסיפקו איור אישי לכל דורש.

איורים מובילים המייצגים מגמות אלו מוצגים בגיליון האחרון של כתב העת - Communication Arts.

בגיליון מרהיב זה קובצו פרויקטים איוריים מסקרנים ויפיפיים שנוצרו בשנה האחרונה בכל רחבי העולם.

הפרויקטים המוצגים נבחרו ברוב של 7 קולות, ע"י הרכב של 10 שופטים, והם מגיעים מתחום הפרסום ומוצרי הצריכה, האקדמיה והסחר האלקטרוני.

אתם מוזמנים לדפדף בגיליון זה בספריית המכון.

Communication Arts, 446, May-June 2022
12 views