• Esta Verzer

מאוצרות הספרייה

שחר פרדי כסלו, חובב חידות ומשחקים, מישש פירות וירקות בעיניים עצומות, תיאר את התחושה בכתב, ושלח את התיאורים למאיירים מדעיים מרחבי העולם. הוא ביקש מהם שיאיירו את התיאורים - מבלי לגלות שמדובר בפירות. התוצאה היא ספר חידות מצחיק ומעורר מחשבה, לכל המשפחה, המבוסס על תערוכה שוברת-קופות שהוצגה במוזיאון תל-אביב לאמנות.

הקוראים מוזמנים להפוך את התהליך: להתבונן באיורים המפליאים, לקרוא את כתבי החידה, ולנסות ולהתחקות אחר הפרי.


741.94 כסל

תנוכים מששים, שנים רכות וחידות אחרות : ספר תיאורי הפירות ואיוריהם בידי מאיירים מדעיים שלא חשדו בדבר. (2021). כסלו, שחר. רמת השרון : אסיה הוצאה לאור

6 views