• Esta Verzer

המלצת החודש (ההמלצה של מינה)

פיקיוויקי- מאגר התמונות של ישראל

פיקיוויקי הינו מאגר שיתופי לתמונות בפורמט דיגיטאלי בנושאי היסטוריה, גיאוגרפיה וחברה במדינת ישראל. פריטי המאגר נתרמים על-ידי הציבור הרחב ועל ידי ארכיונים ומוזיאונים ומועלים לאתר על ידי התורמים עצמם. המאגר עומד באינטרנט לרשות הציבור לשימוש חופשי, ללא מגבלות של זכויות יוצרים.

האתר כולו בעברית עם אפשרות לחיפוש מתקדם, וחיפוש על ידי תגיות.

ברוב התמונות ניתן לעשות כל שימוש העולה על הדעת, בתנאי שנותנים קרדיט למקור.

כדי לבדוק את תנאי הרישיון והייחוס הדרוש, נלחץ על התצוגה המקדימה של תמונה. נקבל את ההגדלה של התמונה וגם מידע (מטה-דטה) – תיאור, שם הצלם, תאריך הצילום, תורם התמונה, הערות, סוג רישיון, נוסח הקרדיט, ותגיות.


https://www.pikiwiki.org.il/21 views