• Esta Verzer

חדש על המדףThin films technology : practical manual for the laboratory works. (2022). Axelevitch, Alexander. New Jersey : World Scientific.
This book deals with key aspects of modelling, deposition and characterization of thin solid films. The main attention is paid to the physical vacuum deposition methods and particularly to the magnetron sputtering. Measurement methods for optical and electrical properties of thin films, that are described in the book, are based on the equipment situated in the thin-films laboratory of the Holon Institute of Technology (HIT). The book is written based on Dr Axelevitch's long experience (more than 30 years) in the field. It is mainly intended for students of microelectronics, electrooptics and nanotechnology specialties, as well as for practical engineers.

 


המערכת האקדמית בישראל : תמורות ושינויים בעקבות מהפכת המכללות ושלוחות האוניברסיטאות. (2021).

חליווה, פינחס, דרור, יובל. רמת אביב : אוניברסיטת תל-אביב.
פניה של המערכת האקדמית בישראל השתנו לבלי הכר בעשרים וחמש השנים האחרונות. המערכת עברה ממערכת מונוליטית שפעלו בה אוניברסיטאות מחקר למערכת בינארית שפועלת באמצעות שני סוגי מוסדות - אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות שונות ומגוונות... השינוי הגדול התרחש באמצע שנות התשעים של המאה הקודמת והיה תוצאה של לחצים פוליטיים וחברתיים שהביאו לפתיחת השערים ללימודים אקדמיים ... את מודל השלוחה ... ניתן לזקוף לזכותה של אוניברסיטת בר-אילן שבשנות השישים של המאה הקודמת ייבאה לישראל את מודל השלוחות מארצות הברית ... כאשר נדרשה המל"ג להגדיל את ההיצע על מנת להיענות [ל]ביקוש הרב להשכלה גבוהה, היא מצאה חמש מכללות חסות של אוניברסיטת בר-אילן שכבר כללו לימודים אקדמיים לקראת תואר ראשון ... ספר זה הוא מהדורה מורחבת ומעודכנת של ספרי 'אוניברסיטת בר אילן - השלוחות והשפעתן על המערכת האקדמית בישראל' .. בחנתי בספר זה את מימושם של היעדים שנקבעו לתכנית ההרחבה של המערכת האקדמית.


 עיצוב התודעה : הנדסת ההתנהגות והתחושות שלנו בעידן הדיגיטל. (2021).

מרגלית, לירז. חיפה : פרדס הוצאה לאור.מה אנו יודעים על הסמארטפון שלנו? האם אנו מפעילים את המרובע הדק הזה שמחובר אלינו כאיבר מאיברנו מאז שנות התשעים, או שהוא מפעיל אותנו? ד"ר לירז מרגלית חושפת בפנינו את מה שאנחנו לא יודעים, או, מדויק יותר, את מה שלא רוצים שנדע עליו ועל הפעולות הסמויות מן העין שנעשות על ידי מפתחי האפליקציות ואשר מטרתם העליונה והמובהקת היא ללכוד אותנו בתוכו לתועלתם. המשמעות של העברת מכלול חיינו אל עולם הדיגיטל היא שכל הקלקה וכל מילוי טופס מתועדים ומנותחים. העקבות הדיגיטליים הללו הם מכרה הזהב והיהלומים של ימינו. כריית מידע מאפשרת לחברות מסחריות לבנות פרופיל של כל משתמש, באמצעות אלוגריתמים המספקים מודיעין פסיכולוגי אין־סופי, ולשלוח לו מבול של מסרים התואמים את אישיותו, ובכך להנדס בו כל פעולה, תחושה ומחשבה בלא צורך באינטראקציה ישירה עמו.בעוד שמרביתנו מאמינים כי המציאות הדיגיטלית מזמנת לנו חופש מידע ובחירה רב, מגלה לנו המחברת את פניה האשלייתיים והמכזבים, ואת המניפולציות המתוחכמות שנועדו לפתות את המשתמש להתמסר ליישומים, להתמכר לאתרי תוכן וחברה, ולבזבז עוד ועוד זמן וכסף באתרי קניות. ובאין חוקים, רגולציות ובלמים להגנה על משתמשי הדיגיטל מסתמנת תמונת מציאות עתידית שבה האדם שבוי "מרצון" בהיעדר חופש מחשבה, רצון ובחירה.

 
מכונות חשמל והינע חשמלי : תיאוריה + פתרונות מבחני מה"ט למגמת חשמל (הנדסאים וטכנאים) 2013-2021. (2021).

בודנסקי, דימה. גבעת שמואל : הוצאת שורש אלי מיטב.
חשמל הינו משאב אנרגיה שאין לו ערך ואין תחליף.מגוון טכנולוגיות היצור, אפשרויות העברה וטרנספורמציה, שיטות המרת האנרגיהלכל סוג אחר – אלה הם המאפיינים העקריים, שעל-פיהם ובגללם תפס החשמלמקום כה חשוב בסקלת הערכים שלנו.רבים עוסקים בענף החשמל, אך צורך בחשמלאים מקצועיים אף פעם לא נגמר ולאיגמר. תחומי התכנון, הפיתוח, היצור, הביצוע והפיקוח דורשים מומחים חדשים, ולכן- נכון עושה זה שבוחר ללמוד חשמל כמקצוע."מכונות חשמל והינע חשמלי" הינו אחד המקצועות הבסיסיים בלימודי הנדסאי חשמל.


 משה גרשוני : הדפסים 2014-197. (2021).

גרשוני, משה. ירושלים : סדנת ההדפס.

הספר החדש – משה גרשוני: הדפסים 2014-1979 , שנכתב על ידי ד"ר גדעון עפרת ועוצב על ידי מגן ואדם חלוץ, מקיף את יצירתו של האמן במדיום ההדפס במהלך 35 השנים שבהן פעל בסדנאות ההדפס השונות בארץ ובעולם. בנוסף, מצורפים אליו מאמרים נוספים מאת רותי דירקטור, דרור בורשטיין ואירנה גורדון. לרגל פרסום הספר סדנת ההדפס ירושלים תערוך תערוכה רטרוספקטיבית, ובה מבחר מיצירתו של גרשוני, מהסדנאות השונות שבהן עבד. התערוכה תתפרש על שתי הגלריות הנמצאות בסדנה,משה גרשוני (2017-1932) נולד בתל-אביב וגדל בהרצליה. החל משנות ה-80 הפך ההדפס למדיום דומיננטי ביצירתו. הוא יצר בו למעלה מ-250 סדרות של הדפסים וספרי-אמן בטכניקות של הדפס-רשת, הדפס-אבן ותחריט. במהלך השנים הציג כ-12 תערוכות יחיד בתחום ההדפס, וכן השתתף בעשרות תערוכות הדפס קבוצתיות.

15 views