• Michal Chill

לרגל יום העצמאות 74 למדינת ישראל אנו בוחרות ספר נוסטלגי, מרגש ומעורר זיכרונות

Updated: May 4היה לנו אוצר : רגעים של בית ישראלי בשנות השישים והשבעים. (2008). יפת-פוקס, עדי. קתרינה הגדולה


‪7.05(569.4) יפת


יש לחפצים שונים יכולת מופלאה לעורר בנו זיכרונות רדומים, להאיר תמונות נשכחות, ולהחזיר אותנו כהרף עין למחוזות זמן רחוקים. הכלים והאביזרים הפשוטים שהיו חובה בכל בית בשנות השישים והשבעים מזכירים לנו איך נראו חיינו, על מה חשבנו ומה הרגשנו, אז, בתקופה ההיא, כשבאסימון היה חור, הטלוויזיה רק התחילה לשדר, ואת האינטרנט והטלפון הסלולרי עוד לא התחלנו לדמיין... 65 הפריטים שמצולמים בספר הזה, והתמונות התקופתיות שמלוות אותם, מזכירים נשכחות. הם מזכירים ילדות ובית, תמונות מצהיבות, זיכרונות שהזמן טשטש.
6 views