חיפוש

פרסומים מן הפקולטות

עודכן ב: לפני יומיים


המרצים שלנו אינם שוקטים על השמרים ומפרסמים ספרים חדשים ומאמרים בכתבי עת נחשבים בעולם. מדי חודש נביא כמה מן הפרסומים הללו ונשמח אם כל איש סגל המפרסם בכתבים, יעדכן אותנו.


הפקולטה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה


פרופ' דב ליכטנברג השתתף במחקר בין לאומי עם חוקרים מישראל, איטליה, גרמניה, פינלנד, בלגיה, יוון, פולין, רומניה, הולנד, אוסטריה


Pinchuk, I., Kohen, R., Stuetz, W., Weber, D., Franceschi, C., Capri, M., ... & Lichtenberg, D. (2021). Do low molecular weight antioxidants contribute to the Protection against oxidative damage? The interrelation between oxidative stress and low molecular weight antioxidants based on data from the ARK-AGE study. Archives of Biochemistry and Biophysics, 713, 109061.


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003986121003106


Impact Factor: 4.013


הפקולטה למדעים

מאמרו של ד"ר ולדימיר נודלמן


Nodelman, V. (2021). How Software can Revolutionize the Way We Teach Graphing a Function. Electronic Journal of Mathematics & Technology, 15(3).


https://web.p.ebscohost.com/abstract?site=ehost&scope=site&jrnl=19332823&AN=153546362&h=EdS%2bKSulrQMn9iHhwsQnEFsnFbUPEqFA3%2fGJfbDklrDphz4M17TjfmYtnS6p6hqGWJBL2TnojtvcxUEEn9oabA%3d%3d&crl=c&resultLocal=ErrCrlNoResults&resultNs=Ehost&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d19332823%26AN%3d153546362מאמר משותף של פרופ' אלה זאק וקבוצת חוקרים ישראליים


Golan, O., Shalom, H., Kaplan-Ashiri, I., Cohen, S. R., Feldman, Y., Zak, A., ... & Tenne, R. (2021). Poly (L-lactic acid) Reinforced with Hydroxyapatite and Tungsten Disulfide Nanotubes. Polymers, 13(21), 3851.


https://www.mdpi.com/2073-4360/13/21/3851


Impact Factor: 4.329


ד"ר לייכטמן אלכסנדר, פרופ' אלה זאק השתתפו בכנס של אגודת IEEE וביחד עם חוקרים מספרד הציגו את עבודתם


Laikhtman, A., Zak, A., Martinez, J. I., & Alonso, J. A. (2021, September). Hydrogen Interaction with Tungsten Disulfide Nanostructures. In 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek) (pp. 714-719).


https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9570070המחלקה למתמטיקה שימושית


מאמר משותף של פרופ' זינובי לנדסמן וחוקרים מישראל, בריטניה וסין


Landsman, Z., Makov, U., Yao, J., & Zhou, M. (2021). Downside risk optimization with random targets and portfolio amplitude. The European Journal of Finance, 1-22.


https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1351847X.2021.1991421


SJR: 0.535


המחלקה למדעי המחשב


מאמר משותף של ד"ר מיכל גורדון וחוקר ממכון ויצמן


Gordon-Kiwkowitz, M., Harel, D. (2021)Behavioral programming with a subset of natural language: an evaluation study. 14th IADIS International Conference Information Systems, 27-34.


https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117401984&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=f9a2bda71c3911521d09f0a7883d95b6


מאמר משותף של פרופ' אמיר בן עמרם וחוקר מאוניברסיטת דבלין


Hamilton, G. W., & Ben-Amram, A. M. (2021). Tight Polynomial Bounds for Loop Programs in Polynomial Space. Logical Methods in Computer Science, 17(4), 7:1–7:51


https://lmcs.episciences.org/8700


Impact Factor: 0.438


הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה


מאמר משותף של ד"ר ראובן צמח ופרופ' מוטי חרדים


Zemach, R., & Haridim, M. (2021). Stochastic Collocation Introduction Into Correlation Functions Method Applied for Underground Objects Detection. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.


https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9566618


Impact Factor: 5.600

פרופ' אלי גרשון (הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה והפקולטה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה) השתתף בכנס בין לאומי והציג עבודתו


Gershon, E. (2021). Robust Static-output Feedback Control of Stochastic Linear Switched Systems with Dwell Time. IFAC-PapersOnLine, 54(9), 653-658.


https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117945693&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=fa9f2e1601b224b93fc4eb1f5c52aaedמאמרה של ד"ר חפצי רגוניס וחוקרים מאוניברסיטת תל-אביב


Ben‐Barak, I., Ragones, H., & Golodnitsky, D. (2021). 3D printable solid and quasi‐solid electrolytes for advanced batteries. Electrochemical Science Advances, e2100167.


https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/elsa.202100167ד"ר חפצי רגונס השתתפה בכנס בין לאומי בנושא גישות חדשות והתקדמות במערכות אנרגיה אלקטרוכימית וביחד עם חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב הציגה את עבודתם


Cohen, E., Ragones, H., Vinegrad, A., Stark, D., Ardel, G., Kamir, Y., ... & Golodnitsky, D. (2021, October). Towards Smart Flexible Batteries. In ECS Meeting Abstracts (No. 1, p. 90). IOP Publishing.


https://iopscience.iop.org/article/10.1149/MA2021-02190mtgabs/meta


המחלקה ללימודים רב-תחומיים ואנגלית


מאמרה של ד"ר אירינה רבינוביץ


Rabinovich, I. (2021). Unpacking Rachel Félix's “constructed” and “self-constructed” Jewishness. French Cultural Studies, 09571558211045052.


https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09571558211045052


Impact Factor: 0.196

מאמר נוסף של ד"ר רבינוביץ


Rabinovich, I. (2021). Tragic Victims of Mania a Potu (“Madness from Drink”): A Study of Literary Nineteenth-Century Female Drunkards. Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, (11), 299-318.


http://czasopisma.uni.lodz.pl/textmatters/article/view/11274הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה


מאמר משותף של פרופ' שאול בר-לב וחוקרים מיוון


Batsidis, A., Economou, P., & Bar-Lev, S. A. (2022). Comparative Study of Goodness-of-Fit Tests for the Laplace Distribution. Austrian Journal of Statistics, 51(2), 91–123.


https://ajs.or.at/index.php/ajs/article/view/1251


Impact Factor: 0.33

מאמר משותף של ד"ר גילה אלברט, בוגר המכון, דימיטרי בוקצ'ין וחוקר מן הטכניון


Albert, G., Bukchin, D., & Toledo, T. (2021). Evaluation of a Public Technology-Based Traffic Enforcement Program. Sustainability, 13(21), 11966.


https://econpapers.repec.org/article/gamjsusta/v_3a13_3ay_3a2021_3ai_3a21_3ap_3a11966-_3ad_3a667863.htm


Impact Factor: 3.251


ד"ר אריאל בניס וחוקר מאיטליה השתתפו בכנס בין לאומי והציגו את עבודתם


Benis, A., & Tamburis, O. (2021). One Digital Health Is FAIR. In Applying the FAIR Principles to Accelerate Health Research in Europe in the Post COVID-19 Era (pp. 57-58). IOS Press.


https://ebooks.iospress.nl/volumearticle/58256


מאמר משותף של ד"ר אריאל בניס וקבוצת חוקרים מלטביה, ארצות הברית ובריטניה


Syundyukov, E., Mednis, M., Zaharenko, L., Pildegovica, E., Danovska, I., Bennis, A. ... & Tzivian, L. (2021). COVID-19 vaccination readiness: use of digital technologies for data-driven decision making. European Journal of Public Health, 31(Supplement_3), ckab164-276.


https://academic.oup.com/eurpub/article/31/Supplement_3/ckab164.276/6405683?login=true


Impact Factor: 3.367

שיתוף פעולה בין מחלקתי


אמיר הנדלמן (הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה), ד"ר איגור לפסקר (הפקולטה למדעים), ד"ר אלכסנד ליכטמן (המחלקה למתמטיקה שימושית) וחוקר מאוניברסיטת בר אילן השתתפו בכנס בין לאומי בנושא ביו אופטיקה והציגו את עבודתם


Handelman, A., Lapsker, I., Jacob, A., & Laihtman, A. (2021, April). Bio-micro-photonic Devices Made of Amico-Acid Microstructures. In Bio-Optics: Design and Application (pp. DTu1A-6). Optical Society of America.


https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=BODA-2021-DTu1A.6מאמרים רבים נוספים בתחומים נוספים ניתן למצוא דרך קטלוג הספרייה (הכניסה מן הפורטל עם שם משתמש וסיסמא). http://www.hit.ac.il/primo/